Update Berita
Home » KEPANITERAAN » Tingkat Banding

Tingkat Banding

Prosedur Pendaftaran Gugatan (Tingkat Banding)

 

1 Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar’iyah Jantho di Meja 3 dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :

  • Surat/Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Pembanding atau Kuasa Hukumnya dihadapan Panitera setelah membayar biaya perkara gugatan tingkat Banding melalui Bank yang ditunjuk oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho;
  • Surat Kuasa yang sudah dilegalisir/didaftarkan (apabila menggunakan Advokat) 3 (tiga) rangkap;
  • Memori Banding 2 (dua) rangkap ditambah sejumlah para pihak dan sofcopy Memori Banding yang telah dimasukkan dalam CD (2 buah CD);
2 Besarnya panjar biaya perkara tingkat banding diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut;
3 Pembanding / Kuasa Hukumnya membayar biaya perkara Gugatan Tingkat Banding yang telah dihitung sesuai dengan Radius/ketentuan melalui Bank yang ditunjuk oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho;
4 Pembanding / Kuasa Hukumnya menyerahkan Slip setoran biaya perkara Gugatan Tingkat Banding dari Bank kepada Kasir untuk membuat SKUM;
5 Memberikan SKUM yang telah dibuat oleh Kasir ke Meja 3 dan menyimpan bukti turunannya untuk arsip;
6 Memberikan SKUM dan Turunan Akta Banding kepada Pembanding / Kuasa Hukumnya dari Meja 3;
7 Menunggu Surat/Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (Inzage), Pembanding dan Terbanding diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Mahkamah Syar’iyah setempat untuk mempelajari berkas sejak pemberitahuan dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
8 Menunggu Surat/Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding;
9 Menunggu Surat/Relas Pemberitahuan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh yang akan disampikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;

Note: untuk keterangan lebih lanjut dapat menjumpai Petugas Meja PSTP Mahkamah Syar’iyah Jantho

× Chat Kami